IT på Næstved Fri Skole

Vores brug af IT deles overordnet i tre områder:

IT som læringselement:

 • Vi har en pragmatisk holdning til udvikling på IT-området. Vi vil gerne følge hovedstrømningerne i samfundet omkring os.

IT i administrationen:

 • Det er vigtigt ikke at sakke bagud. Og systemet skal være sikkert og stabilt.
  Og professionelt.

IT som kommunikationsmiddel:

 • IT er et bærende medie for kommunikationen skolen og forældrene imellem. Vi kommunikerer i høj grad via emails og forventer at alle læser deres mails jævnligt.

IT og værdier

Overordnet set, så er vores tilgang til brug af IT baseret på de samme værdier, som resten af skolens virke.

Fx kan vi nævne:

 • Vi arbejder på at anvende metoder og arbejdsformer, der udvikler og tager hensyn til den enkelte elev og fællesskabet på skolen.

 • Vi mener, at generelle regler skal modsvare almene behov, individuelle behov imødegås, så den enkelte lærer dem at kende, er kender dem og finder veje til at leve med dem.

 • Vi ønsker aldersintegrering – elever i forskellige aldre kan være sammen og lære af hinanden på kryds og tværs.

 • Vi mener, at forbud skaber nysgerrighed.

 • Vi mener, at regler skal være nødvendige og enkle.

 • Vi vil gå imod angsten i samfundet ved at bygge en kultur på tillid.

 • Vi ønsker, at børnene har frihed til at have indflydelse på deres liv uden for de helt eller delvist lærerstyrede undervisningstimer, når blot det sker inden for rammerne af de regler og den kultur vi har skabt

Det betyder mere konkret på IT-området, at vi ønsker:

 • at IT anvendes som redskaber og hjælpemidler i vores arbejdsmetoder.

 • at IT bliver et redskab for hele skolen, hvor vi kan søge fælles informationer.

 • at IT bliver et redskab til at skabe forståelse for udnyttelsen af den teknologiske udvikling.

 • at computere bliver et praktisk og inspirerende redskab til støtte for elever med særlige behov.

 • at brugen af computere integreres i børnenes hverdag i lyst og nød.

 • at imødegå angst og at satse på tillid, også når det gælder computerens og internettets muligheder.

 • at lærerne kvalificeres til at kunne integrere IT i de enkelte fagområder.

IT-Sikkerhed

 • Skolens IT-udstyr, programmer, netværk og email skal fortrinsvist benyttes til undervisningsformål og til administrative opgaver.

 • Dette gælder, uanset udstyrets geografiske placering og dermed også udstyr udlånt af skolen eller udstyr koblet til skolens IT-udstyr.

 • Skolens IT-udstyr må kun flyttes, ændres og konfigureres i samarbejde med vores IT-medarbejdere.

 • Adgang til skolens servere og flerbrugersystemer er beskyttet med brugernavn og password, som med faste mellemrum skrifter adgangskode.

 • Skolens administrative computer bliver dagligt backup.

 • Password er strengt personligt og må ikke oplyses eller udleveres til andre.

 • Programmel og filer, der er installeret på skolens IT-udstyr, er normalt underkastet licensbetingelser, der forbyder, at programmel og filer kopieres og benyttes på andet/privat IT-udstyr.

 • Skolens computer scannes for vira med opdateret antivirusprogram.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

8.15 – 14.30

Onsdag: 8.15 – 10.30

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785