IT i undervisningen på NSF 2015 - 2017

Nye krav til afgangsprøver fra UVM Fra sommeren 2016 overgår alle skriftlige afgangsprøver til web-baserede prøver. Dvs. eleverne skal fra starten skoleåret 2015-16 (august 2015) forberede sig til disse computerbaserede prøver og en personlig computer vil være deres centrale værktøj. På baggrund af dette krav har NFS nedskrevet en IT-strategi for de kommende 3 år.


Overordnet strategi for IT i undervisningen på NFS NFS IT skal kunne en masse forskelligt – fra hjemmeside til WIFI og PC’er. Vi har brug for kompleksløsninger – løsninger der skal kunne mange ting, men det må ikke være kompliceret at administrere eller anvende af brugerne. Eksemple: Skolens hjemmesiden er relativt kompleks, men det er ikke ”rocket science” at udvikle og vedligeholde den. Det samme glæder Google Chrome PC’erne, som kan det de skal, men de er nemme at sætte op og bruge. Den lette anvendelighed minimerer vores sårbarhed. Fx hjemmesiden kan overdrages på 3 timer.


Det samme gælder for ”kun” administrative værktøjer: Hvis vi fx skal købe et nyt skemalægningssystem, skal det være komplekst (kunne løse mange opgaver), men administrations- og brugerinterfacen skal være let.
Support Når der er komplekse ting – typisk når vi står overfor nye udfordringer eller udvikling af det eksisterende miljø – anvender både administration og undervisningen IT-pedellen, som har været vores ”hussupport” i over tre år nu.


Google.doks-miljø . Vi er i en proces til at overgå til Google.doks-miljø. I første omgang på hele undervisningsdelen.


Fordelene ved dette miljø er: At det er billigt (80 kr. om året) og det opfylder kravene om kompleksitet og let at administrere og anvende. Dokumenterne ligger ikke lokalt og er tilgængelige via alle platforme. Og Google er gode til at udvikle og er nogle gange endda på forkant med udviklingen. Hensigten er at al formidling til/fra eleverne sker via denne platform. Fx via Google Class-room, hvor en lærer kan forberede derhjemme og lægge opgaver ud til eleverne direkte herfra og vise-versa. Det er softwaren, der er den vigtige del.


Elevcomputere Udskolingen (Balloner og Boblere) I udskolingen bliver det et krav at eleven køber og medbringer sin egen PC til undervisningen fra og med Boblerniveau (dvs. de to sidste år på skolen). Denne PC bliver det centrale værktøj i udskolingen – dvs den skal medbringes på alle skoledage. Computeren er elevens ejendom og derved er det også eleven, som står for virussikring, reparation, vedligehold mv. Skolen anbefaler at man køber en Chrome Computer.

Man kan medbringe sin egen indkøbte PC, eller man kan købe en Google Chrome Computer via skolen. Enten ved kontant afregning eller hvis dette ikke er muligt, kan den afdrages over et år i fast rater. En Chrome Computer koster max 2.400 kr – dvs. max 200 kr. i 12 rater (et år). Denne vil holde minimum de to skoleår.​

Goplere Skolens indkøbte Google Chrome Computere er fra august 2015 forbeholdt Goplerelever, da disse ikke behøver at indkøbe og medbringe egne PC’ere. Urskoven Urskoven anvender ikke PC’ere i undervisningen. IPads er pt til rådighed. Anvendes primært i SFO-regi.


Specialundervisningscomputere Når specialundervisningselever har brug for special PC’er ansøger vi via SU-styrelsen og modtager typisk en ”IT-rygsæk” med special software.


Webbaseret undervisningsmaterialer Der er et stort udbud og det er vigtigt at sikre at vi har de bedste for NFS. NFS har brug for fire portaler: En til matematik, en til dansk, en til sprogundervisning og en til naturfag. Og disse skal kunne køre på et Chrome miljø, og man skal max købe adgang for et år ad gangen. Der skal være en central ansvarlig for hvilke portaler vi har, om vi anvende dem nok eller om der skal vælges en anden type. Tonny er portalansvarlig på NFS. Jeannie for økonomien/budget.
Lærercomputere Som udgangspunkt har lærerne pt. deres egen computer, der fungerer i Chrome-miljøet.


Undervisning af personalet i Google-miljøet Vi planlægger et kursusforløb i foråret 2015 og lige i starten af det nye skoleår (august). Vi starter med et introduktionskursus, som er for alle. Efterfulgt af 2 følgende kurser: 1. I drevsystemet (for alle) samt 2. Class-room (primært for lærere der underviser Boblere og Balloner). Pris følger.


Brugerprofiler Det er vigtigt at alle ansatte og elever har en brugerprofil inden det nye skoleår starter. Dette sættes op internt af Tonny, således at alle ergenkendelige og baseret på @n-f-s-dk.
Netværk Vi har fibernet fra SEAS og vi har en kontrakt, som skal genforhandles om 3 år. Det er den eneste udbyder, der kan leverer et ”hurtigt nok” netværk i Rislev. Vi har udvidet netværket i slutningen af 2014 til også at inkudere Salen/Billedekunst, da de store elever nu har deres primære undervisning i det gamle billedekunstlokale. Til denne nye del af NFS WI-FI netværk har vi købt hardware fra UBIQUITI. UBIQUITI er for netværket, hvad Apple er for PC’er. Pt. i hvert fald. Det er et marked, som ændrer sig konstant. Det er målet, at vi skifter til UBIQUITI, som det gamle netværk løbende skal udskiftes.
Levetid/afskrivninger Tidshorisonten/levetid på det meste IT er 3-4 år.

Telefoni Skolen har to fastnet telefoner. En på kontoret og en elevtelefon. Vi overvejer om vi skal skifte disse til IP-telefoni i løbet af det kommende år eller halvandet.

Administrationen Det vil overvejes om administrationen også skal lægges om til Google-miljøet, men dette er ikke førsteprioriteten. Det er undervisningsmiljøet pga de ændrede prøver. Men det kunne overvejes at administrationen overgår til Google-miljø ifm generationsskifte af de nuværende stationære PC’er, som pt. er 3 år gamle.​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

8.15 – 14.30

Onsdag: 8.15 – 10.30

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785