NFS forholden sig til skærmregler

Anbefalinger til brug af skærme i grundskolen

Fælles rammer for brug af skærme

1 - Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen

Bestyrelsen har sammen med skoleledelsen og personalet forholdt sig til og har drøftet skærmbrug for eleverne på skolen.

Vi har i forbindelse med en generalforsamling og et forældremøde inviteret eksterne oplægsholdere til at give input og inspiration til skærmbrug, ligesom vi har fulgt UVM’s udvikling af anbefalinger til brug af skærme i grundskolen.

Disse input blev drøftet på bestyrelsesmødet i februar 2024, og herefter er der nedsat et udvalg, der har udarbejdet skolens respons til UVM’s anbefalinger.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi bevarer den måde, skolen arbejder med regler på. Det er skolemødet i samarbejde med eleverne, der fastsætter regler – også ift. skærmbrug.

Nuværende regler:

Urskoven: først skærm efter kl 15. Film, spil og klip bruges efter PEGI

Gopler: telefoner og computer før kl. ni og i pauserne. De må bruges til youtube og sociale medier, undtaget TikTok. De må spille PokemonGo, AmongUs og Brawlstars grundet det sociale.

Bobler og Balloner: Mobiler må være fremme, men de bliver forholdt til abstraktion fra mobilen. I pauserne må de spille hvad de vil, men de skal følge PEGI reglerne.

Der kan laves klager over skærm på lige fod som andre ting.

2- Inddrag pædagogisk personale og elever i dialogen om skærmbrug

Det er skolemødet i samarbejde med eleverne, der fastsætter regler – også ift. skærmbrug.

Lærerne har ansvar for at sætte rammer op for skærmforbrug i undervisningen.

Personalet har løbende dialog med Goplerne, Boblerne og Ballonerne.

Dialogen sætter fokus på forskellige aspekter af elevernes skærmbrug. Eksempelvis hvad skærmene bliver brugt til i dagligdagen, hvad får børnene “ud af det”?, hvilke trends er nærværende, hvor meget bruger de telefonerne til daglig og dialog om hvor meget de bliver forstyrret af dem/lader sig forstyrre.

3 - Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen

Nuværende regler:

Urskoven: først skærm efter kl 15. Film, spil og klip bruges efter PEGI

Gopler: telefoner og computer før kl. ni og i pauserne. De må bruges til youtube og sociale medier, undtaget TikTok. De må spille PokemonGo, AmongUs og Brawlstars grundet det sociale.

Bobler og Balloner: Mobiler må være fremme, men de bliver forholdt til abstraktion fra mobilen. I pauserne må de spille hvad de vil, men de skal følge PEGI reglerne.

Der kan laves klager over skærm på lige fod som andre ting.

4 - Brug skolens fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug

Vi udvikler løbende vores udemiljø (multibane, udeskak, bordtennisbordet, haven, salen mv.) for at skabe attraktive alternativer til skærmbrug.

5 - Gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme

Eleverne (gopler, bobler og balloner) bruger skærme som en del af undervisningen, fx laves og afleveres opgaver elektronisk, computere bruges til informationssøgning, ifm. stavekontrol (for ordblinde) etc. Telefoner bruges i udgangspunktet ikke i undervisningen, med mindre der er en pædagogisk begrundelse.

Forældre opfordres til at kontakte personalet ved usikkerhed, spørgsmål eller bekymringer om skærmbrug. Forældre er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Det er forældrenes ansvar, hvad deres barn har liggende på iPad og telefon.

6 - Begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden. Indfør mobilfri skole

Vi vil i udgangspunktet ikke indføre mobilfri skole. Mobiltelefonen er en del af børns sociale virkelighed, og vi vil hellere arbejde pædagogisk med at skabe sunde mobilvaner som en del af udvikling af teknologiforståelse.

Vi mener dialog med børnene om deres brug og vaner af mobiltelefoner er mere i tråd med den dialogbaserede pædagogik, vi fører på skolen generelt. Et forbud af mobiltelefoner, vil ikke nødvendigvis skabe et grundlag for at vi kan “lære” børnene hensigtsmæssig adfærd med mobiltelefoner, hvilket vi mener er et ansvar vi som uddannelsesinstitution er forpligtet til.

Der kan altid klages over uhensigtsmæssig skærm- og mobilbrug mv. på lige fod med andre regelbrud.

7 - Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider

Se under de nuværende skærmregler.

Det er i udgangspunktet forældrenes ansvar, hvad deres barn har liggende på deres private iPad og mobil. Vores elever, regelsættet, retsmødet og konflikthåndteringssystemet er gode til at håndtere at PEGI anbefalingerne bliver overholdt.

8 - Læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen

Vi følger de regler, som er vedtaget på skolemødet. For Boblere og Balloner må mobiler være fremme, men eleverne bliver forholdt til abstraktion fra mobilen.

9 - Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse

Personalet taler løbende med eleverne om brug af mobiler. Thomas er medlem og administrator af diverse FB-grupper og på skolens Discordserver og modererer kommunikationen på disse platforme i det omfang det er nødvendigt.

En god balance mellem analog og digitalt baseret undervisning.

10 - Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt

Se under pkt. 6 og 9.

11. Giv plads til analog læring

Undervisningen på NFS er i udgangspunktet varieret, vedkommende og engagerende – uanset om den er analog eller digital. Vi har løbende fokus på, om eleverne trives og lærer, og hvilken rolle skærmene spiller i elevernes hverdag.

12. Sæt brug af skærme på dagsordenen for den pædagogiske udvikling

Bestyrelsen sætter skærmbrug på dagsordenen minimum en gang om året, og følger løbende op med skolens ledelse.​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785