Værdier

Glæde, nysgerrighed og engagement er elevernes udgangspunkter. Gennem venskaber og fællesskabet på skolen udvikler eleverne sig socialt, og skolens overskuelige størrelse giver gode muligheder for aldersintegrering.

Forholdet mellem elever og ansatte, og eleverne imellem, er ligeværdigt med respekt for forskelligheden og med en demokratisk tilgang til styringen af skolen. De voksne møder eleverne, hvor de er. Demokratiet er en del af hverdagen, det er nærværende og læres gennem praksis.

Skolens hele virksomhed giver plads til ro og fordybelse, til leg og samvær, til fysisk udfoldelse og kreativitet, til innovation, til personlig udvikling, til struktureret undervisning og til målrettet selvvirksomhed

Vores holdning er, at livet er én lang læreproces, hvor det ene valg afløses af det andet. Jo tidligere i livet barnet får lov at øve sig i at vælge og tage ansvar for egne valg, jo hurtigere udvikler det sin evne til at vælge "rigtigt". Samtidig øges dets selverkendelse, selvtillid og tillid til de omgivelser, der hjælper og støtter i udviklingen.


Åbenhed og fleksibilitet er kendetegnende for skolens grundlag. Vi udvikler os hele tiden, men værdierne ændres ikke.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785