Undervisningen på mellemtrinet

​I mellemgruppefasen er der mulighed for at tilmelde sig forskellige undervisningsmiljøer indenfor de forskellige fagområder. 

Forskellige arbejdsmetoder og læringsstile afprøves i samarbejde med den enkelte elevs kontaktlærer. Den daglige lektiecafé fra 8 til 10 giver mulighed for individuelt, differentieret og progressivt arbejde med basisfag efter en individuel handleplan for de enkelte fag. Her er faglærere repræsenterende min. matematik, dansk og engelsk til rådighed.Mere fagspecifikke lektiecaféer er skemalagt på andre tidspunkter af dagen ugen igennem. 

Holdundervisning i historie, biologi, fy/ke/videnskab, geografi, tysk, fransk på min. to fordybelsesniveauer tilbydes løbende hele skoleåret.

De kreative fagområder og idræt tilbydes løbende og som særlige tilbud i perioder i løbet af året.  I løbet af året er skemalagt perioder med særlige fagkurser, projektarbejder m.m.

I skoleåret er der planlagt to perioder med projektarbejde, den ene i efteråret for de ældste elever, den anden for mellemtrinseleverne i foråret.

Der er løbende lærertimer til rådighed til specielt tilrettelagt individuel undervisning, så elever kan støttes fagligt, når et behov opstår.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785