Goplerne

Mellemgruppen / Goplerne

I mellemgruppen er eleven i centrum. Ud fra et fællesskema strukturerer den enkelte elev i samarbejde med sin kontaktlærer sin skolehverdag. Hvor der er fravalgt deltagelse i planlagte aktiviteter/undervisnng, er der mulighed for, at eleven kan arbejde selvstændigt eller i interessegrupper. Der tages i høj grad individuelle hensyn i tilrettelæggelsen.

I morgentimerne arbejdes med basisfagene matematik, dansk og engelsk. Senere på dagen er der andre skolefag og LektieCafé, hvor eleverne kan arbejde videre med basisfagene individuelt, differentieret og progressivt med basisfagene, matematik, dansk og engelsk. Mere fagspecifikke lektiecafeer (matematik, engelsk, billedkunst/drama) er skemalagt på andre tidspunkter af dagen ugen igennem. 

Holdundervisning i dansk, historie, biologi, naturfag, hjemkundskab, geografi, aktuelt emne og tysk på flere niveauer tilbydes igennem skoleåret. Der arbejdes med temaer, i værksteder, i små grupper og individuelt efter faglige mål.

Idræt og musik er en del af skolens hverdagsliv. Særlige aktiviteter tilbydes i løbet af året.

Målet i mellemgruppen er, at eleverne lærer sig selv at kende og lærer, hvad det vil sige at lære. Det handler om erkendelsen af, at mål og handling følges ad – i skolens organisering som demokrati og i forhold til den enkelte elevs læring. Den sociale udvikling er en vigtig del. Eleverne lever demokratiet. Lærerne har en inspirerende, vejledende og opfølgende funktion.

De voksne i Goplerne er Ole, Mettemarrie og Kristen - delvist Julia og Kenneth.

​​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785