Anti-mobningsstrategi

Anti-mobningsstrategi for Næstved Fri Skole​​

Næstved Fri Skole har i sin grundidé altid arbejdet med anti-mobning. Skolen er en demokratisk skole med et retssystem, et fælles skolemøde og en trivselslærer. Trivselslæreren er 100% dedikeret til det relationære arbejde med børnene – herunder mobning, konflikter mv.

I skolens retssystem kan eleverne skrive klager over hinanden og situationer, som opstår. Disse klager løses via mediation med en lærer, trivselslæreren eller via retssystemet, hvor begge parter høreres, der skabes forståelse for partnernes udgangspunkt og handling, konflikten løses og eleverne drager forståelse for hinanden og styrkes i selv at løse konflikter eller forebygge, at de opstår fremadrettet. I retssystemet er både en lærer og en til to elever repræsenteret.

Dette er grundlaget for hele skolen og selvsagt også en del af den tilgang alle lærere og pædagoger har til børnene.

Trivselslæreren arbejder løbende med det relationære blandt eleverne. Og pga skolens relativt lille antal elever (ca. 115) er den personlige relation, kendskab til mønstre og ændrede mønstre i adfærd noget af det trivselslæren observerer i dagligdagen og kan derved fange konflikter, evt. mobning mv. i opløbet og handle på det via samtaler, konfliktløsning og mediation.Omkring dimensionen ”digital-mobning” og hvordan man i det hele taget ”opfører sig” på de digitale medier har Næstved Fri Skole også en proaktiv indsats.

Skolen har et tæt samarbejde med Kommunens SSP-leder, som deltager i møder på skolen med børnene i mellemgruppe og udskoling. Trivselslæreren har en ugentlig time i såvel mellemgruppe som udskoling, hvor der blandt andet tales om den digitale verden, etik, lovgivning etc. Både forbyggende og baseret på konkrete oplevelser fx uden for skolen – hvordan gør andre?

I 2016-17 har de digitale medier været et tema for skolen via skolemøderne og der har været ekstra fokus på det i mellemgruppen (elever med alderen 10-14 år)

Skolens bestyrelse har ligeledes fokus på emnet. På generalforsamlingen i 2017 startede en debat om emnet. Denne blev kick-startet med et indlæg af forfatteren til bogen ”Phono Sapiens” samt en paneldebat, SSP-lederen i kommunen, samt nogle af børnene fra skolen.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

8.15 – 14.30

Onsdag: 8.15 – 10.30

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785