Anti-mobningsstrategi

Anti-mobningsstrategi for Næstved Fri Skole​​

Næstved Fri Skole har i sin grundidé altid arbejdet med anti-mobning. Skolen er en demokratisk skole med et retssystem, et fælles skolemøde og en trivselslærer. Trivselslæreren er 100% dedikeret til det relationære arbejde med børnene – herunder mobning, konflikter mv.

 Når mobning skal defineres tages der udgangspunkt i skolens "Generelle regler":

G1 - Alle skolemødemedlemmer (ansatte og børn) har et ansvar for at medvirke til at skabe et sundt og demokratisk skolemiljø med størst mulig plads til den enkelte.

G2 - Alle personer, dyr og ting skal behandles med respekt.

G9 - Fysisk og psykisk vold er ikke tilladt.

G14 - Diskrimination og/eller diskriminerende udtalelser pga. etnicitet, religion, køn osv. er ikke tilladt.


I skolens retssystem kan eleverne skrive klager over hinanden og situationer, som opstår. Disse klager løses via mediation med en lærer, trivselslæreren eller via retssystemet, hvor begge parter høreres, der skabes forståelse for partnernes udgangspunkt og handling, konflikten løses og eleverne drager forståelse for hinanden og styrkes i selv at løse konflikter eller forebygge, at de opstår fremadrettet. I retssystemet er både en lærer og en til to elever repræsenteret. Ansatte kan ligeledes skrive klager.

Dette er grundlaget for hele skolen og selvsagt også en del af den tilgang alle lærere og pædagoger har til børnene.

Trivselslæreren arbejder løbende med det relationære blandt eleverne. Og pga skolens relativt lille antal elever (ca. 120) er den personlige relation, kendskab til mønstre og ændrede mønstre i adfærd noget af det trivselslæren observerer i dagligdagen og kan derved fange konflikter, evt. mobning mv. i opløbet og handle på det via samtaler, konfliktløsning og mediation.

Derudover har 2 pædagoger været på konflikthåndteringsuddannelsen i 2021. De understøtter trivselslærerens arbejde og er aktive i skolens retssystem.

Omkring dimensionen ”digital-mobning” og hvordan man i det hele taget ”opfører sig” på de digitale medier har Næstved Fri Skole også en proaktiv indsats.

Skolen har et tæt samarbejde med Kommunens SSP-leder, som deltager i møder på skolen med børnene i mellemgruppe og udskoling.

Derudover er skolens en del af SSP-netværket i kommunen. Trivselslæreren har en ugentlig time i såvel mellemgruppe som udskoling, hvor der blandt andet tales om den digitale verden, etik, lovgivning etc. Både forbyggende og baseret på konkrete oplevelser fx uden for skolen – hvordan gør andre?

I de seneste år har de digitale medier været et tema for skolen via skolemøderne og der har været ekstra fokus på det i mellemgruppen (elever med alderen 10-14 år).

Skolens bestyrelse har ligeledes fokus på emnet. På generalforsamlingen i 2017 startede en debat om emnet, og debatten er fortsat gennem årene. 

Der har været arrangeret workshops og foredrag om digital dannelse i 2022 og 2023. I 2024 tager bestyrelsen stilling til de officielle anbefalinger om skolernes skærmbrug.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785