Optagelse af nye elever

Udfyld skemaet og send ind for at blive optaget:

Andre ansøgningsskemaer:

Vigtigt!

Se forsiden på hjemmesiden for Åbent Hus arrangementer. På disse arrangementer har I som forældre mulighed for at danne jer et indtryk af ​skolen, og vi af jer og jeres barn. Efter opskrivning på skolen er det vores anbefaling at I deltager på førstkommende arrangement.

​Procedure ind- og udmeldelse

​Procedure for indmeldelse:

 1. Skolen kontaktes via mail eller tlf.
 2. Udfyld skemaet ("Opskrivning til skole") med personoplysninger.
  ​Skriv en personlig ansøgning på max. 1 A4 side.
  ​Der skal stå hvem I er, for at vi kan danne os et billede af barnet og familien. Det gælder også søskendebørn der søger optagelse.
  ​Billede af barnet og familien.

 3. Hvis og i fald der kommer en plads, tages kontakt til familien.
 4. Der bliver aftalt et møde og fremvisning af skolen og afstemmes forventninger.
 5. Startstidspunkt aftales, og derefter bliver kontrakt sendt til hjemmet.
 6. Man bliver ikke optaget efter nummer på venteliste. Vi forbeholder os ret til at sammensætte børn og familier i grupperne selv.

Procedure for udmeldelse:

 1. I tilfælde af en konflikt tages denne op i vores konfliktråd, hvor de involverede når frem til en løsning. Både den forurettede part og den udøvende part bliver hørt.
 2. I tilfælde af at der ikke er nogen progression i henhold til ændring af konfliktfyldt adfærd, kontaktes forældre, og der blive etableret et samarbejde for at støtte barnets udvikling. Barnet er altid informeret og inddraget i forløbet.
 3. I tilfælde af udmeldelse eller bortvisning af en elev bliver familen indkaldt til en orienterende samtale.
Retsmøde - Retso - Skolemøde - Grønt kort - Gult kort- Rødt kort (skoleleder).

FN’s børnekonvention og de frie skoler (en vejledning): FN's børnekonvention​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785