Forældrebetaling

Bestyrelsen har besluttet en stigning på 100 kr/måneden pr. fuldt betalende elev, og 50 kr. pr. søskende med start fra 1/1 2021.

Staten yder ud over et bygningstilskud og et grunddrifttilskud et tilskud pr. elev.

Nuværende takster:
Derudover er der en forældrebetaling på kr. 19.800,- årligt (1.650,- kr. i 12 måneder) for elever fra 4. klasse.

Elever under 4. klasse betaler kr. 11.100,- årligt (925,- kr. pr. måned i 12 måneder).​

Derudover er der en forældrebetaling på kr. 8.700,- årligt til SFO for elever under 4. klasse (725,- kr. i 12 måneder).
Der gives søskenderabat.
Ved indmeldelse på skolen betales to måneders skolepenge som depositum.
Der give også søskenderabat på depositum.

Der betales også for 12 måneder i elevens sidste skoleår, hvorefter depositum tilbagebetales, hvis der ikke er modregning, og hvis opsigelse har fundet sted rettidigt.​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

8.15 – 14.30

Onsdag: 8.15 – 10.30

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785