Forældrebetaling på Næstved Fri Skole

​Staten yder til skolen et bygningstilskud og et grunddriftstilskud. Herudover yder staten også et tilskud pr. elev, men for at skolen kan drives, er der derudover en forældrebetaling på Næstved Fri Skole.

Der betales forud for hver måned i hele skoleåret (12 mdr. - også i elevens sidste skoleår). Den første faktura, man som ny modtager, er på girokort, men herefter beder vi forældre om at tilmelde sig betaling via Betalingsservice. 

Forældrebetaling er en betingelse for barnets skolegang på Næstved Fri Skole.

​Oversigt over forældrebetaling pr. 1/1-2022:

​0. - 3. klasse:

For elever mellem 0. og 3. klasse er den årlige forældrebetaling kr. 12.300,- i skolepenge (kr. 1.025,- pr måned i 12 mdr.). 

Herudover er der for elever mellem 0. og 3. klasse en årlig forældrebetaling på kr. 9.300,- til SFO (kr. 775,- i pr. måned i 12 mdr.).

4. - 9. klasse:

For elever mellem 4. og 9. klasse er den årlige forældrebetaling kr. 21.600,- i skolepenge (kr. 1.800,- pr måned i 12 mdr.).

Der gives søskenderabat på skolepengene og SFO på 40% svarende til kr. 720,- (pris for 2. barn pr. måned kr. 1.080,-). Søskenderabatten gives til det ældste barn.

Ved indmeldelse på NFS betales der et depositum svarende til 2 mdr. skolepenge kr. 3.600,-

Der gives også søskenderabat på depositum på 40% svarende til kr. 1.440,- (pris med rabat kr. 2.160,-).

Depositum tilbagebetales efter elevens sidste skoleår såfremt der ikke er modregning.

Oversigt over forældrebetaling førskole:

Startere (kommende 0. klasser) - Tidlig SFO april-juli (Der betales for 4 mdr.)

Prisen for førskole er kr. 1.800,- pr. måned.​

Tilskud til forældrebetaling

​I begyndelsen af hvert skoleår kan forældre søge Fordelingssekretariatet om tilskud til forældrebetaling for skolepenge og/eller SFO betaling. 

Ansøgningsskemaerne fra Fordelingssekretariatet kan downloades under fanen blanketter. Skemaerne udfyldes af forældrene og afleveres på skolens kontor i starten af skoleåret.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785