Demokratiet

Demokrati handler om at have indflydelse på sit liv. Indflydelse får man ved at indgå i dialog, hvadenten det handler om at forhandle regler i forbindelse med en leg eller anmode om at få bevilget penge til indkøb af et tryllesæt.

Formelt kan man få indflydelse via Skolemødet, som er skolens ”regering” - den øverste myndighed i samarbejde med skolens ledelse. På skolemøderne, hvor alle elever og voksne har én stemme, har man ret - ikke pligt - til at være til stede. Forhold, der har med skolens hverdag at gøre, behandles her, og eleverne lærer et fungerende demokrati at kende, fordi de selv er deltagere i beslutningsprocesserne.

Alle kan tage et ansvar for en aktivitet eller et område.

Der afholdes skolemøde én gang ugentligt, men der kan indkaldes til ekstraordinært møde, hvis der er behov for det. Skolemødet kan uddelegere myndighed til udvalg og enkelte medlemmer. Skolemødet medvirker til at skabe en atmosfære af frihed, ligeværd, tryghed og retfærdighed.​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785