Konflikthåndtering

Skolen har valgt at lade udviklingen af sociale kompetencer have prioritet på højde med øvrige faglige kompetencer.
Konflikter, der ikke løses her og nu, håndteres således ved møder, der ledes af en voksen og to elever.

Når der opstår konflikter på skolen, kan man vælge at skrive en klage med angivelse af årsag til klagen.
Klagen behandles derefter på et møde, hvor den opståede situation drøftes grundigt igennem, alle parter høres, og der bliver indkaldt evt. vidner, hvis der er uenighed om forløbet. Der afsluttes med en aftale mellem parterne eller en konsekvens, der skal modvirke, at en lignende konflikt gentages.
Andre konflikter løses ved mediation – en mægling mellem to parter, der afsluttes med en aftale.

Den grundige konfliktbehandling er en vigtig faktor i udviklingen af en tryg og demokratisk skolekultur.

Én af skolens ansatte har kompetencer inden for konflikthåndtering og personlig udvikling og bruger det meste af sin tid på det.​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785