Leg som Læring

Megen indlæring sker gennem leg. Når børn leger, øver de sig i at koncentrere sig, fordybe sig, prøve sig frem og være kreative. De øver sig og bliver glade, når noget lykkes eller prøver igen, hvis noget ikke gør. Børnene får her igennem mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, hvilket skaber en sund selvtillid.

Det er en vigtig egenskab at være social og tilpasse sig i fællesskabet. De færdigheder, der læres gennem leg, kan overføres til alle livets andre forhold.​

Læs mere om skolens holdninger til den frie leg under billedet..

Leg på NFS

Leg er et centralt element på NFS. Leg er en helt grundlæggende del af børns liv, af deres måde at være i verden, og at udvikle erfaringer på. Gennem legen udvikler børn helt naturligt deres fantasi, virkelyst, sprog og sociale kompetencer. Gennem legen danner de deres forståelse af, hvem de selv er – alene og i fællesskabet.

På NFS har legen derfor en værdi i sig selv. Legen behøver ikke (men kan godt) være knyttet til læringsmål. Det betyder at vi værdsætter og understøtter børnenes frie leg, og vi benytter legen i undervisningen som et naturligt element. 

Den legende undervisning og den frie leg (børns selvorganiserede leg), stimulerer børnenes naturlig nysgerrighed på livet: I legen har de et rum, hvor de kan udtrykke tanker, ideer og følelser.

Legen anvendes også i mere strukturerede forløb (primært lærer/pædagogstyrede) på temadage, ”fredag på tværs”, ture ud af huset og diverse arrangementer (traditioner). 

Børnene på NFS bliver dog altid inddraget på forskellige niveauer, når de strukturerede forløb planlægges af personalet.

Skolen har ikke en decideret legeplads, men en have hvor der er plads til fri udfoldelse; altså en naturlig legeplads.

Følgende er karakteristika ved legen:

• De udvikler deres fantasi.

• De forhandler roller og deltagelsesmuligheder (sociale kompetencer).

• De kommunikerer med og uden sprog.

• De øver sig på at håndtere konflikter. Se skolens retssystem.

• De øver sig i at gå ud og ind ad fællesskaber.

De risikofyldte lege

Hvad kan jeg? Hvad tør jeg? I den risikofyldte leg får børn mulighed for at mærke deres egne grænser, og derfor tiltrækkes børn tit af de vilde og/eller pjattede lege. Spænding er tit et omdrejningspunkt for børnenes lyst til at lege, og det er vigtigt, at der også er lege, der møder børnenes spændingsbehov.

De fjollede og risikoprægede lege er der plads til på NFS. Skolens regelsæt, der udarbejdes i samarbejde med børnene på skolemøderne, danner rammerne om udfoldelserne f.eks. i haven eller i salen, og børnene trænes til at drage omsorg og passe på hinanden blandt andet gennem retsmødesystemet.

Pædagogernes opgaver:

• At hjælpe de børn der har svært ved at lege eller at komme ind i legene

• At stimulere børnenes legelyst; at ”lege på sidelinjen”; hjælpe med konflikter, hjælpe med at skrive klager, hjælpe børn der har slået sig, spejle børnene (”sikke en fed leg I har gang i!”) mv.

• At iværksætte aktiviteter, der kan stimulere og mangfoldiggøre nye legemuligheder (ex. træklatring)

• At sætte de fysiske rammer (udeområder, haven, bålplads, legeredskaber, gården, mv.)

• At være med i legen (spil, sanglege, rollespil, mv.)

• Alt dette skal ske uden at forstyrre børnenes egne lege eller afbryde dem. En uhensigtsmæssig indblanding kan bremse eller ødelægge børnenes lege, da voksne ofte har et andet syn på lege eller ganske enkelt ikke kan sætte sig ind i ex. fantasilege. Børnene kan automatisk komme til at følge den voksne, hvilket de voksne skal være opmærksomme på hvis de deltager i børnenes lege.

Fælles ansvar for trivsel

På NFS er vi alle, børn som voksne, ansvarlige for alles trivsel og sikkerhed. Børnene trænes i at løse konflikter indbyrdes, benytte skoles retssystem, i skolens levende regler og i at drage

omsorg for hinanden i hverdagen. Da vi er en lille skole med tætte relationer på tværs af alderstrin, og et børnesyn, hvor traditionelle magtpositioner mellem barn og voksen forsøges minimeret, er opsyn i form af f.eks. gårdvagter ikke en nødvendighed. Børnene lærer hurtigt at de kan finde hjælp inde i Kolossalen, hvor der så vidt muligt altid er en voksen tilstede.

Om eftermiddagen

Om eftermiddagen er der mulighed for at komme ind i Kolossalen og spille spil, lave kreative sysler eller fortsætte legene i de forskellige lokaler rundt i huset eller udenfor. Fortsat er den frie leg styrende for de aktiviteter der opstår, men det er især i eftermiddagstimerne at børnene på tværs af grupperne kan lege sammen. Enten med et brætspil eller mere fysiske lege som stikbold i salen, dåseskjul i haven eller rundbold på fodboldbanen. De aktiviteter, der sættes i gang er som oftest på børnenes initiativ, som de voksne bakker op om.​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785