Undervisningen

Eleverne udfærdiger i samarbejde med deres kontaktlærer et skema. Skemaerne kan således være individuelle. De udarbejdes ud fra et grundskema, der kan ændres i løbet af skoleåret. Undervisningen foregår som individuel vejledning, kurser og holdundervisning.

Ikke al læring på skolen udspringer af undervisningssituationer, hvor en lærer er indblandet. Skolen er præget af aktiviteter båret af elevers nysgerrighed, behov for at bevæge sig, gode venskaber og kreative ideer. Elever laver aftaler, søger om penge til nye materialer og nyder at kunne beskæftige sig med de aktiviteter, der lige nu har stor betydning for dem.

Sammenhængen ”lærer – elev – indhold” er forskellig på de forskellige alderstrin.

Mindstegruppen: Læreren er rigtig vigtig, skaber tryghed, opdrager til demokratiet og har den positive ledelse. Undervisning: korte fælles input og meget individuelt arbejde. Herudover forskellige tilvalg.

Mellemgruppen: Eleven styrer og læreren ”følger” eleven, ser behovene. Gruppeundervisning ved tilvalg. Mindre skematungt. Selvstændigheden er vigtig. Inddragelsen er vigtig. Eleven lever demokratiet og læreren støtter. Tid til individuel målsætnings- vejledning.

Ældstegruppen og prøveholdet: Stoffet/indholdet styrer. Eleven fungerer i demokratiet. Læreren formidler indholdet.​

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785