Dansk

Indskolingen

Urskoven har deres danskundervisningen tilrettelagt som en vekselvirkning mellem fælles undervisning og individuel træning af færdigheder. I de fælles gennemgange lægges der vægt på at introducere arbejdsgange. Arbejdsvaner, værktøjer og fagets discipliner introduceres, således at eleverne efterhånden kan arbejde efter en handleplan selvstændigt.


Mellemtrinnet

Goplerne har et udvidet fokus på selvstændigt arbejde. Fagets værktøjer automatiseres, der læsetrænes og skrivetrænes under vejledning. Der arbejdes med følgende delområder: grammatik, kommunikation, læsning, mundtlig og skriftlig genrekendskab, håndskrift, retstavning, skøn- og faglitteratur, fremlæggelse og dramatiske virkemidler, samarbejde og kreative arbejdsmetoder.

Tematiske og tværfaglige emner, kurser og holdundervisning tilbydes til inspiration og til træning inden for enkelte danskdiscipliner. Enkelte elever tilbydes fortsat individuel undervisning for at sætte fokus på særlige områder og for at udvikle og igangsætte processer og måske overvinde vanskeligheder.

Udskolingen

Boblerne arbejder målrettet mod at følge undervisningen på Ballonholdet det efterfølgende år. Der er stadig plads til at træne individuelt.


Ballonerne har undervisningen tilrettelagt ud fra en årsplan mod slutmålene og den afsluttende afgangsprøv

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

8.15 – 14.30

Onsdag: 8.15 – 10.30

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785