Idræt

På Næstved fri Skole er eleverne i bevægelse en stor del af dagen, og de benytter i høj grad skolens omgivelser og hal til sportslige aktiviteter.
På elevernes eget initiativ arrangeres der dagligt holdspil og fangelege i skolens have og tilhørende boldbane. Mange af de lege der bliver leget på skolen, har ofte en høj grad af fysisk aktivitet.
Mere strukturerede idrætsaktiviteter tilbydes løbende i flere fag i både på indskoling (Urskoven) og mellemtrinnet (Goplerne), uden det dog på skemaet fremstå særskilt som idrætstimer. Det kan være hjernegymnastik og bevægelsesmatematik. I udskolingen (Bobler og Balloner) er idræt på skoleskemaet og undervisningen er mere målrettet mod afgangsprøven.

I Urskoven er den daglige undervisning i høj grad af bevægelse indeholdt i undervisningen. På denne baggrund er idræt ikke at finde særskilt på skemaet, men indgår som en tværfaglig del af fagene. Den høje grad af en legende hverdag for børnene her på stedet, giver ligeledes rig mulighed for fysiske aktiviteter for de mindste elever. De ældre elever i indskolingen arrangerer også selv holdspil og andre aktiviteter.

På Goplertrinnet er de idrætslige aktiviteter ofte elevstyrede, og der bliver flere gange om ugen spillet både fodbold, stikbold, leget fangelege og arrangeret dansetimer, hvor det er eleverne selv der indkalder til “timer” og står for udførelsen af de pågældende aktiviteter. Flere af eleverne fra mellemtrinnet har et ønske om at indgå i idrætstimerne med de ældre elever, og i det omfang det er muligt og ikke er forstyrrende for andre aktiviteter, bliver ønsket efterkommet.

I Bobler og Ballon grupperne er idræt på skemaet, og her er det i en højere grad en styret undervisning, der sigter mod at gøre alle elever klar til at kunne gå op til en eventuel afgangsprøve. I idrætsundervisningen bliver der også brugt eksterne undervisere, der kan være med til understøtte elevernes læring. 


På Næstved Fri Skole er førsteprioritet i idrætsundervisningen at bibeholde den umiddelbare glæde ved fysisk udfoldelse og lysten til at indgå i idrætslige aktiviteter. I kraft af at det bliver et særskilt fag på skemaet, giver det sig selv, at det en mere lærerstyret struktur med et tydeligere fagligt sigte. Undervisningen vil dog stadig bære præg af at skulle passe ind i skolens ånd. Så selv om elever er bekendt med og undervist i reglerne til eksempelvis volleyball, skabes der hurtig andre regler, der gør, at alle kan være med på deres niveau.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

8.15 – 14.30

Onsdag: 8.15 – 10.30

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785