Madkundskab

Formål​

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på baggrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.

Stk. 2. Gennem alsidige læringsforløb skal eleverne udvikle selvværd, fantasi, madlavningsglæde og erkendelse, så de bliver i stand til begrundet at tage stilling til og handle i overensstemmelse med dette. Eleverne skal lære at forbinde viden med lyst og handling i en forpligtende praksis. Faget skal tilrettelægges, så eleverne kan opleve værdien af et fællesskab omkring måltider.

Stk. 3. Eleverne skal lære at tage del i og medansvar for problemstillinger, der vedrører mad, madvalg, madlavning og måltider i relation til kultur, trivsel, sundhed og bæredygtighed.

Kompetencemål - Efter /4/5/6/7. klasse

​Mad og sundhed:

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed. 

Fødevarebevidsthed:

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed

Madlavning:

Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen.

Måltid og madkultur:

Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår

Udviklingen i undervisningen​

Madkundskab på Næstved Fri Skole.

Undervisningen sigter mod at give eleverne forudsætninger for et liv med sundhed og trivsel. Undervisningen er en blanding af vidensformidling og praktiske aktiviteter.

Gennem samvær og samarbejde omkring måltider og smagsoplevelser får den enkelte elev mulighed for at udvikle færdigheder og viden omkring madlavning og madvarer. Der er også fokus på viden om egen krop og betydningen af sund kost.

I skolens “Spiselige have” dyrkes forskellige grøntsager, bær, krydderurter og spiselige blomster, som anvendes i madlavningen. Derved får eleverne en direkte og konkret erfaring med fødevarernes vej fra voksestedet til de bliver en del af måltidet som vi nyder sammen. Vi arbejder med måltidets æstetik og smagsvariation gennem anvendelse af de råvarer vi har til rådighed i haven, suppleret med andre indkøbte varer.

I sommerhalvåret laves der ofte mad på bål. Eleverne klarer i fællesskab hele processen med klargøring af brænde, optænding og vedligeholdelse af bålet, mens andre høster råvarerne, klargør og tilbereder maden. Der lægges vægt på samarbejde, fællesskab og ansvarlighed i arbejdet og at eleverne får prøvet forskellige opgaver. At kunne følge en opskrift, kende til mål/vægt og hygiejne indgår naturligt i processen. Eleverne smager maden til og anretter den til et måltid alle kan samles om. Andre gange stilles eleverne over for mere individuelle opgaver hvor de skal eksperimentere og være kreative omkring madlavning og smag.

Viden om ernæring, måltidets sammensætning, madkultur og bæredygtighed arbejder eleverne også med i løbet af vinterhalvåret, gennem kurser med både praktisk og teoretisk indhold. Her er også yderligere fokus på hygiejne, mikroorganismer og viden om deklarationer og mærkninger.

Undervisningsplan​

Goplerne (4 – 7. klasse)

Der lægges i undervisningen særlig vægt på følgende:

Mad og sundhed.

Eleven har viden om sund mad og madlavning.

Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø.

Eleven får viden om kostanbefalinger og deres grundlag.

Eleven kan anvende kostanbefalinger til madlavning og måltidssammensætning.

Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i madlavning.

Eleven kan vurdere mads holdbarhed.

Eleven har viden om mikroorganismer.

Fødevarebevidsthed.

​Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse.

Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og anvendelse.

Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen.

Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed.

Eleven har viden om betydningen af madhåndtering for bæredygtighed og miljø.

Eleven kan aflæse fødevaredeklarationer og fødevaremærkninger.

Eleven har viden om fagord og begreber og maddeklarationers og mærkningsordningers formål og struktur.

Eleven har viden om næringsdeklarationer og tilsætningsstoffer.

Eleven kan vurdere fødevarers kvalitet.

Madlavning.

Eleven kan lave mad efter en opskrift.

Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en opskrift.

Eleven har viden om mål og struktur i opskrifter.

Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker.

Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning.

Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma.

Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma.

Eleven kan tilsmage og krydre maden.

Eleven kan vurdere mads æstetiske indtryk og udtryk.

Måltid og madkultur.

​Eleven har viden om grundprincipper for opbygning af måltider.

Eleven har viden om mad og måltidskultur.

Eleven har viden om tids og stedsbestemte mad- og måltidskulturer.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

8.15 – 14.30

Fredag: 8.15 – 12.00

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785