Engelsk og Fremmedsprog

Engelsk introduceres som tilvalg i indskolingsfasen, dog indgår engelsksprogede sange og remser i den faste undervisning, så eleverne stifter bekendskab med lydene i det engelske sprog.

Der undervises i små hold og lægges vægt på, at eleverne finder frem til arbejdsmetoder de kan bruge i forbindelse med fremmedsprogsindlæring. I mellemtrinsfasen er der fokus på at arbejde individuelt og i små grupper, så flere af fagets facetter berøres i løbet af skoleåret. Der er hele tiden fokus på den enkelte elevs progression. Der arbejdes i skiftende grupper, alt efter niveau og arbejdsmetode, så den enkeltes personlige udvikling og læringsstil tilgodeses. 

Nogle elever arbejder med engelsk som kommunikationsfag i forbindelse med andre fagområder, fx har enkelte elever matematik på engelsk i perioder eller arbejder med fremlæggelsesopgaver i naturfagene på engelsk.

På grund af skolens særlige pædagogik har der i alle årene været hyppige gæster fra udlandet. Mange elever knytter herigennem kontakter.

Fremmedsprog tysk/fransk Tysk/fransk introduceres i mellemtrinnet som holdundervisning.

Der arbejdes i begynderundervisningen som hold med gloseindlæring, enkle sproglige regler, udtale og indlæring af små dialoger.

Senere bliver undervisningen mere individuel og især i tysk inddrages skriftligt arbejde hurtigt. Der arbejdes med lærerbogsmaterialer med tilhørende AV-midler. Der undervises i små hold og lægges vægt på, at eleverne finder frem til arbejdsmetoder, de kan bruge i forbindelse med fremmedsprogsindlæring.

I udskolingsfasen arbejdes med udgangspunkt i tekster og problemstillinger ledende frem mod slutmålene for faget. I holdundervisningen lægges op til at der tilstræbes punktlighed, faglig fokusering, så der hele tiden bevidst arbejdes mod at højne eget sproglige niveau.

En skole med demokratiske processer, og opmærksomhed på særlige behov hos den enkelte elev

Åbningstider og anden kontakt

Kontor ringetider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

8.15 – 14.30

Onsdag: 8.15 – 10.30

Skolens åbningstider:

Mandag til torsdag:

7:30 - 16:30

Fredag: 7:30 til 15:30

Næstved Fri Skole

Havrebjergvej 3

4700 Næstved

Rislev, Danmark - rutevejledning

Tlf.: 55 70 10 54

E-mail: kontor@naestvedfriskole.dk

​​CVR: 20995785